Nakip nedir?

1. Bir kavmin veya kabilenin başkanı yahut onun vekili
2. Bir tekkede en yaşlı derviş veya dede
Köken: Arapça

Son eklenenler

say